Projekty

Základná škola Laborecká 66 je zapojená v školskom roku 2020/2021 do projektu Škola inkluzionistov Škola inkluzionistov...
    Základná škola, Laborecká 66, Humenné realizuje národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí...
Inovatívne prvky v kariérovej výchove a poradenstve v školách V školskom roku 2021/2022 je naša škola zapojená...
Názov projektu: CTeachers – Critically Thinking, Culturally Sensitive & Conscious Teachers Trvanie projektu: 1.9.2020 –...
Projektový šprint prinesie ZŠ Laborecká v Humennom impulz k získavaniu nových a rozvíjaniu existujúcich digitálnych...
O projekte Národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov, ktorý realizuje naša škola významne podporuje...