O projekte Národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov, ktorý realizuje naša škola významne podporuje...