Pomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov

 

 

Základná škola, Laborecká 66, Humenné realizuje národný projekt

Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov

Trvanie projektu: december 2020-august 2022

ITMS: 312011Y720

Tento projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

www.esf.gov.sk       www.minedu.gov.sk

Základná škola Laborecká 66 je zapojená do Národného projektu ,,Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“

O projekte:

Národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov významne podporuje pozitívne zmeny v inkluzívnom vzdelávaní priamo v školskom prostredí prostredníctvom edukačnej podpory zo strany pedagogických asistentov (PA), asistentov učiteľa pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením (AU) a členov inkluzívnych tímov.

Cieľovou skupinou národného projektu sú všetky školy zaradené do siete škôl a školských zariadení v SR (t. j. štátne, cirkevné aj súkromné školy) a deti/žiaci, ktoré/ktorí tieto školy navštevujú.

Kód projektu v ITMS:  312011Y720

Obdobie realizácie: 01.12. 2021 – 31. 08. 2022

Ciele:

  • implementovať princípy inkluzívneho vzdelávania v materských, základných a stredných školách,
  • vytvoriťpredpoklady na zlepšenie výchovnovzdelávacích výsledkov detí a žiakov,
  • zvýšiťinkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu.

Personálne zabezpečenie inklúzie:

Pedagogickí a odborní zamestnanci:

  • pedagogickí asistenti alebo asistenti učiteľa pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením
  • sociálni pedagógovia
  • školskí špeciálni pedagógovia
  • školskí psychológovia

Tento projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Táto webová stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Používaním našich stránok vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.