Centrum voľného času

ROZPIS ZÁUJMOVEJ ČINNOSTI 2022/2023

NÁZOV ZÚ

VEDÚCI

Miestnosť

BASKETBAL

Marek Burič

Veľká telocvičňa

HOKEJBAL

Mgr. Martin Balogáč 

Ihrisko, veľký telocvičňa

LETECKÝ MODELÁR

Kristián Kokuľa

Modelárska dielňa

KICKBOX

Mgr. Dominika Sakáčová

Malá telocvičňa

STRELECKÝ KRÚŽOK

Mgr. Michal Semanco

Malá telocvičňa

ZÁBAVNÁ INFORMATIKA

Mgr. Andrea Matuščáková

Učebňa informatiky

TVORIVKO

Mgr. Darina Horvátová

Učebňa 2.A

MATEMATICKÝ KRÚŽOK

Mgr. Dominik Jakubov

Trieda 9.A

 

Krúžky mimo CVČ

 

 

NÁZOV ZÚ

VEDÚCI

Miestnosť

KRÚŽOK SLOVENSKÉHO JAZYKA

Mgr. Tatiana Kunášová

Učebňa 9.A

FUTBAL

Bc. Marcel Pekala

Veľká telocvičňa