Inovatívne prvky

Inovatívne prvky v kariérovej výchove a poradenstve v školách

V školskom roku 2021/2022 je naša škola zapojená do vzdelávacieho programu „Inovatívne prvky v kariérovej výchove a poradenstve v školách“. Prostredníctvom tohto projektu máme možnosť rozvíjať kľúčové kompetencie, ako napr. plánovanie, či budovanie vzťahov, ktoré sú potrebné pre ďalší profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov. Formou a obsahom sa vzdelávací program sústredí na rozvoj kľúčových kompetencií, ako napríklad spolupráca a budovanie vzťahov na interdisciplinárnej úrovni, rešpektujúcu a cielenú komunikáciu, zručnosti v nenásilnej komunikácií, schopnosť poskytovať spätnú väzbu, facilitáciu a schopnosť efektívneho plánovania v oblasti kariérovej výchovy a jej štruktúry v rámci vzdelávacích osnov.

Témy a obsah vzdelávania

  • Kariérová výchova v meniacom sa svete
  • Cielená a rešpektujúca komunikácia
  • Spolupráca a budovanie vzťahov
  • Tvorivé metódy v kariérovej výchove a poradenstve
  • Plánovací proces a vytváranie koncepcie v kariérovej výchove
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Táto webová stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Používaním našich stránok vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.