O škole

Na brehu rieky Laborec sa nachádza naša škola, ktorá prvýkrát otvorila žiakom svoje brány 1. septembra 1981. Riaditeľom školy je PaedDr. Alexander Fecura, ktorý bol do funkcie menovaný 1. mája 2014. Zástupkyňou riaditeľa je Mgr. Viera Belančinová.

Škola má v súčasnosti 10 tried, z toho 4 na prvom a 6 na druhom stupni. Výchovno-vzdelávací proces sa uskutočňuje aj v odborných učebniach: jazykovej učebni, chemicko-biologickej učebni, učebni informatiky (novorekonštruované a vybavené najnovšími pomôckami), výtvarnej výchovy, hudobnej výchovy a spoločenských vied. Žiaci majú k dispozícii vynovenú školskú knižnicu, čitáreň, dielňu, kuchynku a dve telocvične. V exteriéri sa nachádzajú čerstvo zrekonštruované hokejbalové a multifunkčné ihrisko, atletická dráha a basketbalové ihrisko. Hokejbalové ihrisko sa stalo domovom Hokejbalového klubu Levíčatá Humenné,

Moderným nábytkom vybavená priestranná školská jedáleň poskytuje ako jediná v meste aj diétne stravovanie.

Sme škola digitálnej excelentnosti, digitalizácia vzdelávania je prítomná vo vyučovaní všetkých predmetov. Ako jedna z mála základných škôl sme členmi Digitálnej koalície, združujúcej lídrov informatizácie na Slovensku.

Sme držiteľmi titulu Zelená škola, vo vyučovaní venujeme veľkú pozornosť environmentálnej výchove a ekologickému prístupu k životu.

Sme inkluzívna škola, vytvárame rôznorodosť tolerujúce inkluzívne prostredie podporujúce úspešnosť VŠETKÝCH žiakov.

V pavilóne, ktorý je súčasťou školy, sídli Súkromná základná umelecká škola VIA ARTO, čo veľmi uľahčuje našim žiakom rozvíjať svoj talent a umelecké schopnosti.