eduRoma

Názov projektu: CTeachers – Critically Thinking, Culturally Sensitive & Conscious Teachers

Trvanie projektu: 1.9.2020 – 28.2.2022

Projekt „CTeachers“ reaguje na dlhodobo neriešenú situáciu škôl, v poskytovaní poradenstva a kvalitnej prípravy učiteľov na predchádzanie diskriminácii vo vzdelávaní. Cieľom projektu je prostredníctvom prepájania formálneho a neformálneho systému ďalšieho vzdelávania učiteľov podporiť systemizáciu kvalitného poradenstva učiteľom, predchádzať segregácii vo vzdelávaní a zvyšovať kvalitu vzdelávania na Slovensku. Projekt podporuje vnútornú kapacitu štátnych a akademických inštitúcií realizáciou vzdelávacieho a poradenského programu šitého na mieru poradcom, učiteľom a metodikom tak, aby vo vlastnej praxi a ako budúci lektori efektívne predchádzali zlyhaniam v školstve.

Primárnou cieľovou skupinou vzdelávania sú učitelia z praxe, metodici a poradcovia učiteľom v oblasti profesijného rozvoja, pracujúci v regiónoch s najvyšším podielom školskej neúspešnosti detí a mládeže. Práve v takýchto regiónoch sa najčastejšie stretávame s dôsledkami zlyhávania vzdelávacieho systému v schopnosti prekonávať sociálne nerovnosti, čoho výsledkom je segregácia, školské zlyhávanie detí a mladých ľudí a v konečnom dôsledku zlyhávania učiteľov. V systéme vzdelávania neexistuje orgán, ktorý by zabezpečoval cielenú pomoc vzdelávateľom v takejto situácii.

Predbežné témy vzdelávacích modulov:

I. Scitlivovanie, predchádzanie a eliminácia rasizmu a stereotypom voči menšinám prostredníctvom analýzy vzdelávacích potrieb a diagnostických metód

II. Profesijný rozvoj učiteľov – poradenské stratégie v práci so znevýhodnením a osobnostný rozvoj učiteľa

III. Inklúzia vo vzdelávacom systéme, rovnosť príležitostí, rozvoj interkultúrnych kompetencií – práca so znevýhodnením, medzigeneračné učenie

IV. Rozvoj kritického myslenia

V. Význam podnetného vzdelávacieho prostredia – trendy v prístupe k deťom a mládeži prostredníctvom vzdelávania

VI. Multikultúrne kompetencie, kultúrne scitlivovanie, práca s rozmanitosťou vo vzdelávacom prostredí prostredníctvom školskej mediácie

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Táto webová stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Používaním našich stránok vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.