Rada školy

Zloženie rady školy

Pohybujte sa v tabuľke vertikálne

Meno a priezviskoZaFunkcia
Mgr. Dominika Laudovápedagogických zamestnancovpredsedníčka
Mgr. Vladimír Voroňákpedagogických zamestnancovzapisovateľ
Božena Labikováostatných zamestnancov 
Bc. Katarína Timákovárodičovpodpredsedníčka
Štefánia Hatalovárodičov 
Jana Černegovárodičov 
Ing. Marta Mihaličovárodičov 
Ing. Ondrej Babjarčíkzriaďovateľa 
Mgr. Ľudmila Kapráľovázriaďovateľa 
Ing. Juraj Vaňozriaďovateľa 
Ing. Radovan Chovaneczriaďovateľa