Rada školy

Zloženie rady školy

Pohybujte sa v tabuľke vertikálne

Meno a priezvisko Za Funkcia
Mgr. Dominika Laudová pedagogických zamestnancov predsedníčka
Mgr. Vladimír Voroňák pedagogických zamestnancov zapisovateľ
Božena Labiková ostatných zamestnancov
Bc. Katarína Timáková rodičov podpredsedníčka
Štefánia Hatalová rodičov
Jana Černegová rodičov
Ing. Marta Mihaličová rodičov
Ing. Ondrej Babjarčík zriaďovateľa
Mgr. Jozef Oľha zriaďovateľa
Ing. Juraj Vaňo zriaďovateľa
Ing. Radovan Chovanec zriaďovateľa