Projektový šprint

Projektový šprint prinesie ZŠ Laborecká v Humennom impulz k získavaniu nových a rozvíjaniu existujúcich digitálnych kompetencií u učiteľov a následne aj žiakov. Na škole už niekoľko rokov pracujú na komplexnom rozvoji digitálnych zručností, či už v oblasti profesijného zapojenia, využívania digitálnych zdrojov, vyučovania, digitálneho hodnotenia, ale aj v oblasti podpory rozvoja digitálnych kompetencií žiakov.
Riaditeľ školy, PaedDr. Alexander Fecura, považuje za najdôležitejšie zvýšenie úrovne digitálnych kompetencií učiteľov podľa Európskeho rámca digitálnych kompetencií pedagógov DigCompEdu. To je v súčasnosti nutnosť, bez ktorej je ďalší rozvoj školstva nepredstaviteľný. Predpokladané zlepšenie digitálneho vybavenia bez ovládania digitálnych kompetencií by bolo veľmi neefektívne, možno povedať zbytočné.
V snahe naďalej zlepšovať vzdelávací proces si v rámci Projektového šprintu stanovila základná škola dva ciele:
➡ zintenzívniť aktivity smerujúce k rozvoju digitálnych zručností učiteľov a
➡ zvýšiť priemerné zapojenie digitálnych nástrojov do výučby z 30 na 50 percent.
Projektový tím, ktorý je hybnou silou všetkých aktivít, pracuje v zložení: PaedDr. Alexander Fecura, riaditeľ a školský digitálny koordinátor, učiteľky Mgr. Andrea Matuščáková, Mgr. Jana Sotáková (obe 1. stupeň), Mgr. Lenka Savková Andrášiová (2.stupeň) a pedagogický asistent Bc. Marcel Pekala.
Aby v stanovenom čase dokázali učitelia splniť stanovené ciele, od expertov ministerstva školstva, Inštitútu vzdelávacej politiky a Svetovej banky očakávajú členovia školského tímu odborné rady a sprístupnenie najefektívnejších metód, ktoré sa osvedčili aj v iných krajinách.
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Táto webová stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Používaním našich stránok vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.