Školský parlament

Školský parlament tvorí medzičlánok medzi žiakmi a učiteľmi. Poslaním parlamentu je riešenie výchovno-vzdelávacích problémov, navrhovanie opatrení na zlepšenie všetkých činností na škole, vylepšenie vzájomných vzťahov medzi žiakmi a pedagogickými pracovníkmi, hľadanie spoločných postupov pri organizovaní mimoškolskej činnosti žiakov.
Školským parlamentom vedieme žiakov k tomu, aby sa sami naučili rozlišovať kladné a záporné stránky života a vyberať z nich také podnety, ktoré prispievajú ku kladnému rozvoju ich osobnosti. Cieľom je naučiť žiakov verejne vystupovať, vhodne argumentovať svoje názory i názory rovesníkov tried, niesť istú mieru zodpovednosti za život vo svojej škole a zároveň podporiť sebadôveru, samostatnosť, tvorivosť a umožniť sebarealizáciu žiakov.

Školský parlament sa snaží riešiť otázky, ktoré sa týkajú nás všetkých, aby sme sa cítili na našej škole ešte lepšie. Všetky pripomienky a akcie, ktoré by sme mohli realizovať sa pomocou žiackeho parlamentu dostanú priamo k pánovi riaditeľovi a pedagógom.

Preto neváhaj a spolupracuj s nami !!!

Školský parlament je pod záštitou našej slovenčinárky a triednej učiteľky 7.B Mgr. Tatiany Kunášovej. Snaží sa žiakov motivovať a spolu s nimi nachádzať ich zručnosti, skúsenosti a vedomosti, ktoré spoločne rozvíjajú.

Zoznam členov školského parlamentu

P. č.

Meno a priezviskoTriedaPoznámka

1.

Dávid Maďarik5.A

 

2.

Andrej Jakubov5.A

 

3.

Zuzana Biľová6.A

 

4.

Ema Majurníková7.A

 

5.

Nikola Meždejová7.A

 

6.

Lívia Prigancová7.B

 

7.

Matej Timák6.B

 

8.

Tomáš Kostilnik8.A 

9.

Mikuláš Tehlár9.A