Pomáhajúce profesie

O projekte

Národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov, ktorý realizuje naša škola významne podporuje pozitívne zmeny v inkluzívnom vzdelávaní priamo v školskom prostredí prostredníctvom edukačnej podpory zo strany školskej špeciálnej pedagogičky a pedagogického asistenta.

Kód projektu v ITMS:  312011Y720

Obdobie realizácie: 01.12. 2020 – 31. 08. 2022

Ciele projektu:

  • implementovať princípy inkluzívneho vzdelávania v základnej škole,
  • vytvoriť predpoklady na zlepšenie výchovnovzdelávacích výsledkov žiakov,
  • zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu pre všetky deti.

 

Základná škola Laborecká 66 je zapojená do Národného projektu ,,Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“

 

Tento projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

www.esf.gov.sk    www.minedu.gov.sk

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Táto webová stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Používaním našich stránok vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.