Učebne

Jazyková učebňa

Učebňa informatiky

Učebňa spoločenských vied

Učebňa výtvarnej výchovy

Chemicko-biologická učebňa

Školská knižnica
Kuchynka