Spolu s Rómami dosiahneme viac

Publikované: 17. apríla 2024

Spolu s Rómami dosiahneme viac

V dňoch 8. – 9. apríla 2024 sa v Moyzesovej sieni Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, Gondova ulica 2, Bratislava konala záverečná medzinárodná vedecká konferencia projektu Spolu s Rómami dosiahneme viac –  Inovatívne vzdelávanie učiteľov s cieľom zvýšiť ich interkultúrne kompetencie vo vzdelávacom procese rómskych žiakov.
V rámci bloku s názvom Skúsenosti s výstupmi projektu Spolu s Rómami dosiahneme viac – oblasť Inkluzívne vzdelávanie, podpora demokratického školského prostredia PhDr. Eva Gajdošová, PhD., DBA, lektorka vzdelávacieho podujatia s názvom Slovenská akadémia – „Demokratické a inkluzívne školské prostredie pre všetkých“ Národného inštitútu vzdelávania a mládeže prezentovala účastníkom konferencie príklady dobrej praxe, týkajúcich sa zavádzania inkluzívnych a demokratických princípov v Základnej škole Laborecká 66, Humenné, ktorá bola do projektu zapojená počas rokov 2022 až 2023.
My sme sa projektu zúčastnili v júni 2023.
#zslaborecka #humenne #zakladnaskola #slovenskaakademia #inkluzia
                        
Facebook
Twitter
WhatsApp
Email