Deň narcisov

Publikované: 19. apríla 2024

Deň narcisov

Dňa 18. apríla 2024 sa na našej škole uskutočnila šľachetná akcia pri príležitosti „Dňa narcisov“.
Tento deň sa totiž uskutočnila verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine. Každý, kto si narcis pripne  na svoj odev, vyjadrí týmto gestom podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s rakovinou. Vhodením dobrovoľného príspevku do pokladničky pomôže zozbierať finančné prostriedky na pomoc chorým pacientom a ich rodinám.
Pripnutím žltého kvietku v Deň narcisov vysielame onkologickým pacientom odkaz, že nie sú vo svojom ochorení sami, že ich boj sa týka nás všetkých a že majú našu podporu.
Do tejto zbierky sa zapojili aj naši žiaci, pedagógovia a zamestnanci školy. Veľa školákov si prinieslo peniažky zo svojej pokladničky, len aby týmto gestom pomohli svojim rovesníkom, deťom, ktorí bojujú s touto zákernou chorobou. Za svoj šlachetný čin dostali narcis, ktorý si mohli pripnúť na odev alebo tašku. Celá naša škola bola zaplavená žltými narcismi. Keďže pomáhať je pekná vlastnosť, patrí im veľké ďakujem. Poďakovanie patrí aj rodičom za spolupatričnosť a podporu, veď bez ich prispenia by sa žiaci pripojiť nevedeli.
   
Facebook
Twitter
WhatsApp
Email