Micro:tour workshop s Micro:bitmi na Laboreckej

Publikované: 16. apríla 2024

Micro:tour workshop s Micro:bitmi na Laboreckej

V pondelok 15. apríla 2024 sa v našej škole uskutočnil zaujímavý workshop pre žiakov 4. – 8. ročníka zameraný na použitie Micro:bitov. Toto podujatie viedli vysokoškoláci študujúci IT na UPJŠ v Košiciach a v Bratislave s podporou občianskeho združenia AJ TY v IT.

Micro:bit je programovateľný minipočítač, ktorý uviedla na trh spoločnosť BBC v roku 2016. Obsahuje displej, 2 tlačidlá, senzory pohybu, naklonenia, teploty a anténu. Možno k nemu pripájať ďalšie senzory a iné súčiastky – LED pásiky, reproduktory, motorčeky, čerpadlá, senzory pohybu, atď. Preto je využiteľný v predmetoch: fyzika, chémia, biológia, geografia, hudobná a výtvarná výchova,… dokonca aj v domácnosti.

Cieľom workshopu bolo oboznámiť žiakov s Micro:bitmi a upriamiť pozornosť na ich širšie využitie a možnosti, ako aj celkovo spopularizovať programovanie s Micro:bitmi.

Pre starších žiakov nie sú Micro:bity novinka, pracujeme s nimi na hodinách informatiky už od minulého roka. Objavovali ale spoločne ich iné využitie, než na aké boli zvyknutí. Pod vedením skúsených lektorov mali vyriešiť 16 zaujímavých úloh s pomocou Micro:bitov. Za správne odpovede získali kód, ktorý im pomohol dešifrovať tajnú správu. Žiaci pracovali v skupinkách, ale aj samostatne. S použitím ovocia, zeleniny a Micro:bitov hrali rôzne melódie a na záver si za odmenu vyrobili blikajúce pohľadnice. Žiakom sa podujatie veľmi páčilo a všetkých zaujalo.

Veríme, že sa všetkým podarilo získať nové inšpirácie a nadšenie pre programovanie a digitálne technológie. Ďakujeme všetkým organizátorom a účastníkom za ich aktívny prístup a záujem o tento vzdelávací zážitok!

 

         

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email