S novým školským rokom prinášame pre našich žiakov zrekonštruovanú knižnicu

Publikované: 13. októbra 2021

Partnerstvá medzi školskými inštitúciami a komerčnými firmami nie sú každodennou záležitosťou. O to viac nás teší spolupráca s košickou IT spoločnosťou Syntax Systems Slovakia, ktorej výsledkom je naša zrekonštruovaná knižnica, v ktorej sa všetci žiaci a pedagógovia budú cítiť príjemne. Viac nám o tejto spolupráci prezradil riaditeľ školy, PaedDr. Alexander Fecura, a oslovili sme aj riaditeľa Syntaxu, pána Milana Števkova.

Kedy vznikla myšlienka spolupráce so spoločnosťou Syntax Systems Slovakia v kontexte rekonštrukcie?

AF: V jari za mnou prišla kolegyňa Kunášová, učiteľka slovenského jazyka, ktorá nadškrtla možnosť pomoci zo strany spoločnosti Syntax Systems Slovakia, ktorá by mala smerovať do vzdelávacieho procesu. Okamžite mi napadla naša školská knižnica. Priznám sa, že sme ju v posledných rokoch trochu zanedbávali a zaslúžila by si lepšie vybavenie a vynovenie priestorov, v ktorých sa nachádza. Poveril som teda pani Kunášovú informovaním spoločnosti o našom zámere. A po súhlasnom stanovisku aj realizáciou revitalizácie knižnice.

 

AF: Zhodnotili sme, že najdôležitejšie bude dať miestnosti, v ktorej sa knižnica nachádza, novú tvár. To zahŕňalo inštaláciu novej plávajúcej podlahy a vymaľovania priestorov. Tu prejavil svoju zručnosť a ochotu kolega Kunáš, ktorý so svojimi priateľmi svojpomocne položili novú podlahu a pomohli aj cennými radami. Ako druhý krok sa priam núkala výmena starých kovových regálov za moderné estetické drevené policové skrine. Nový priestor sme chceli dotvoriť novými dverami a sedacím nábytkom, čo sa nakoniec podarilo. Za poslednými dizajnovými kúskami ešte čakáme a veľmi sa na nich tešíme. Ako na zavolanie nám prišla výzva ministerstva školstva na nákup nových kníh, v ktorej sme boli úspešní. A tak jeden celý regál zaplnili najnovšie bestsellery detskej a mládežníckej literatúry.

 

Na čo sa v novej knižnici môžu žiaci tešiť?

AF: Žiaci, ale aj učitelia sa môžu tešiť na príjemný a funkčný priestor, v ktorom si budú môcť vybrať z bohatej ponuky školskej knižnice. Vybavenie knižnice je zároveň predurčené na zaujímavé hodiny nielen slovenského jazyka. Žiaci všetkých ročníkov tu nájdu inšpiratívne miesto na rozširovanie si svojich čitateľských obzorov. Chcem sa ešte raz poďakovať manželom Kunášovým, ktorí mali celý projekt revitalizácie pod palcom a ktorí pri ňom strávili veľa prázdninových dní, aby bola knižnica v novom školskom roku pripravená pre svojich čitateľov.

 

Vyjadrenie pána Milana Števkova, riaditeľa IT spoločnosti Syntax Systems Slovakia

V Syntaxe sme vrámci CSR programu vnímali podnet zo strany ZŠ Laborecká veľmi pozitívne, nakoľko knižnice ako také sa za poslednú dekádu využívajú pomenej. Vplyv na to určite má online priestor, na ktorom sú dostupné takmer všetky zdroje. Príjemné a moderné prostredie ruka v ruke s kvalitným knižným obsahom je jednou z možností ako motivovať žiakov k tomu, aby svoj voľný čas využívali na vzdelávanie v školskej knižnici. Veríme, že naša spoločná iniciatíva nájde uplatnenie a pomôže k rozvoju našich budúcich generácií.

 

Škola tento rok oslavuje okrúhle 40. výročie jej založenia. Plánujete k tomu organizáciu nejakých podujatí? Ak áno, na čo sa môžu žiaci resp. obyvatelia mesta tešiť?

Keďže sú to len necelé dva týždne od otvorenia školského roka a my sme momentálne zavalení organizačno-administratívnymi úlohami, spojenými s výchovno-vzdelávacím procesom, na informáciu o konkrétnych aktivitách si musí verejnosť ešte chvíľku počkať. Ale už na tom pracujeme. Radi privítame aj prípadné návrhy či podnety.

Veríme, že podobných partnerstiev a spoluprác na ZŠ Laborecká bude pribúdať, výsledkom čoho budú nielen krajšie priestory na škole, čo sa v konečnom dôsledku prejaví na celkovej kvalite výchovno-vzdelávacieho procesu. Držíme palce. Viac informácií o aktivitách školy nájdete na www.zslaborecka.sk alebo na Facebookovej stránke – https://www.facebook.com/zslaboreckavhumennom.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email