Noc výskumníkov

Publikované: 9. októbra 2022

Noc výskumníkov ako európsky projekt si kladie za cieľ podnietiť mladých ľudí k vede a k zážitkovému učeniu. Významní vedci dostali možnosť navštíviť svoju školu, v ktorej začínali a podeliť sa so žiakmi so svojimi skúsenosťami a zážitkami. Do našej školy zavítal náš bývalý žiak, vynikajúci evolučný biológ a paleobiológ Doc. Martin Kundrát. Pán Kundrát má za sebou množstvo expedícií po celom svete, na ktorých objavoval rôzne prehistorické tvory. Aj o tom rozprával s mladšími žiakmi, pre ktorých si pripravil prednášku o skamenelinách a o živote na našej zemi pred stovkami miliónmi rokov. Téma žiakov zaujala a otázok nebolo konca kraja.
Pre starších žiakov si pán Kundrát pripravil vážnejšiu tému – spoločne sa zamýšľali nad globálnym otepľovaním našej planéty, hľadali príčiny i východiská. Ktovie, možno práve niektorý z týchto žiakov spojí svoj profesijný život práve s touto problematikou.
Pán Kundrát ako žiak našej školy si zaspomínal na svoje študentské časy, na svojich učiteľov, najmä Michala Semanca, ktorý ovplyvnil jeho profesionálnu kariéru. S nadšením privítal perfektne vybavené biologicko-chemické laboratórium a s radosťou prijal pozvanie na ďalšie, prakticky zamerané stretnutie so žiakmi v jeho priestoroch.
Facebook
Twitter
WhatsApp
Email