Testovanie prvý a tretí ročník

Publikované: 30. septembra 2022

Žiaci Základnej školy Laborecká 66 sa dňa 26.09.2022 a 27.09.2022 zúčastnili testovania pohybových predpokladov. Testovaní boli prvýkrát žiaci prvého ročníka a opakovane boli pretestovaní žiaci tretieho ročníka. Testy boli zamerané na rôzne pohybové predpoklady.

Celkovo si prešiel každý žiak testovacou batériou, ktorá obsahovala desať športových disciplín rôzneho charakteru: meranie – váženie, ľah-sed, opakovaná zostava s tyčou, viacstupňový vytrvalostný člnkový beh na 20 m, skok do diaľky z miesta, predklon v sede s dosahovaním, kotúľanie troch lôpt, člnkový beh, vlajková naháňačka a výdrž v zhybe.

Naše šikovné deti to zvládli výborne. Testovanie sa uskutočnilo pod vedením pána učiteľa Mgr. Voroňáka. Za pomoc pri testovaní ďakujeme triednej učiteľke tretieho ročníka Mgr. Márii Drančákovej.

Foto a text: Mgr. Júlia Karbulová

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email