Ponožková výzva

ZAPOJ SA DO PONOŽKOVEJ VÝZVY AJ TY! Obuj si aj ty 21. marca dve odlišné ponožky, odfoť sa a zdieľaj fotku na svojich sociálnych sieťach s hashtagom #PonozkovaVyzva. 21. marec – Svetový deň Downovho syndrómu. Svoje sympatie a podporu ľuďom s DS môžete vyjadriť aj obutím ponožiek rôznych farieb či veľkostí. Takto spolu dokážeme šíriť […]

Projektová súťaž

Základná škola Laborecká 66 Humenné je jednou z troch slovenských škôl, ktoré spolupracujú s Oddelením didaktiky chémie Ústavu chemických vied Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a zapojila sa do 17. ročníka projektovej súťaže organizovanej Asociáciou učiteľov chémie Rakúska (VCÖ). Projektová súťaž VCÖ je najväčšie súťažné podujatie v rakúskom školskom prostredí zamerané na výučbu […]

Lyžiarsky výcvik v SKI centre Mraznica Hnilčík

V dňoch od 13.02. -17. 02. 2023 naši žiaci 7., 8. a 9. ročníka absolvovali dlho očakávaný lyžiarsky výcvik v SKI centre Mraznica Hnilčík pri SNV. S plným nasadením síl a pod dohľadom inštruktorov každý deň zdolávali svah a spoznávali krásy tohto zimného športu. Cieľom výcviku bolo osvojiť si lyžiarske zručnosti a naučiť každého žiaka […]

Karneval

Fašiangové obdobie je spojené so zábavou a KARNEVALOM.   Nebolo tomu inak ani u nás v škole. Práve dnes 10.2.2023 sa mohli naši žiaci zabaviť v maskách a ukázať tak aj svoju kreativitu pri príprave masiek. Porota mala najťažšiu úlohu a nakoniec odmenila tie najkreatívnejšie masky vecnými cenami, no a ostatní dostali sladkú odmenu. Všetci […]

Reprezentácia školy

Za úspešné reprezentovanie našej školy si žiaci v utorok t.j. 31.01.2023 prevzali diplomy a malú pozornosť. Všetkým žiakom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov k ďalšej reprezentácii. #zslaborecka #olympiáda #ibobor #pytagoriada Foto a text: Mgr. Júlia Karbulová

Slovenská akadémia 2

Prvá aktivita z nášho akčného plánu zrealizovaná. Ako sme ešte v decembri avizovali, naša škola sa spomedzi piatich škôl na Slovensku zúčastnila Slovenskej akadémie s názvom „Demokratické a inkluzívne školské prostredie pre všetkých“. V rámci tohto projektu budeme postupne do júna realizovať rôzne aktivity na podporu vzdelávania pre všetkých žiakov bez rozdielu. Projekt je financovaný […]

JAZYKOVÉ OKIENKO – školské vysielanie

Slovenský jazyk, ktorý používame v bežnej komunikácii, má asi 200 000 slov. Patrí medzi zložitejšie a ťažšie jazyky nielen pre cudzincov, ktorí túto reč študujú, ale medzery v nej máme aj my, Slováci. Je na škodu, že v tomto ľubozvučnom jazyku sa dopúšťame množstva chýb nielen z nepozornosti, ale aj z nevedomosti. Preto sme sa v našej škole rozhodli aktívne rozvíjať jazykové povedomie […]

Šaliansky Maťko J. C. Hronského

januára sa konal 28. ročník okresnej súťaže  v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko J. C. Hronského. Táto súťaž má už dlhoročnú tradíciu. Jej hlavným organizátorom je Miestna organizácia Matice slovenskej v Šali a redakcia časopisu Slniečko. Okresné kolo malo v rámci kultúrno-osvetovej činnosti v réžii Vihorlatské stredisko v Humennom. Súťažiaci boli rozdelení do troch kategórií. Našu školu v 3. kategórii reprezentovala žiačka […]

Projekt eTwinning na našej škole

Trieda 6.A  je zapojená do medzinárodného projektu eTwinning, v ktorom spolupracuje so základnými školami z Francúzka a Španielska. Informácie si navzájom vymieňame prostredníctvom platformy ESEP(eTwinningová platforma), kde máme možnosť vložiť napr. fotografie zo života našej školy, videá, prezentácie o našej škole a meste a rôzne iné formy komunikácie, samozrejme v anglickom jazyku. Od novembra tohto školského roku sme sa zoznámili so žiakmi týchto […]