Vianočná akadémia

Publikované: 20. decembra 2022

Predvianočný čas je ako stvorený na vzácne stretnutia. V pätnáste decembrové popoludnie boli splnené všetky podmienky a v školskej jedálni našej školy sa stretli rodičia, starí rodičia, známi, učitelia a učiteľky, žiaci, deti, rodičia a učiteľky z Materskej školy Třebíčska 13 – proste dobrá partia „sympatických duší“. Zišli sme sa, aby sme pri umeleckom programe našich šikovných žiakov pookriali, trošku spomalili a našli si čas na krásne piesne, umelecké slovo, koledy a vinše. Na milom, ani nie krátkom a ani nie dlhom programe mail hlavnú zásluhu učiteľky Darina Cmarová, Darina Horvátová a spoza klavíra Alexander Fecura. Výborné recitačné, inštrumentálne a spevácke výkony žiakov podporili naše bývalé žiačky, vynikajúce speváčky Ema Banduričová a Tamara Volochová. Diváci mali možnosť, hoci si to asi neuvedomili, pri záverečnej piesni Šťastné a veselé počuť okrem iných päť laureátok okresných a regionálnych speváckych súťaží (okrem spomenutých aj Zuzka Biľová, Veronika Biľová, Sofia Gombárová a Nela Mesarošová).

Po kultúrnom programe boli pre všetkých pripravené bohato prestreté školy plné všakovakých dobrôt – zákuskov, koláčikov, šalátov, obložených mís a chlebíkov. Pripravili ich naše pedagogičky, pedagógovia a kuchárky, za čo im patrí veľká vďaka a uznanie. Pri lahodnom punči čas tak rýchlo a príjemne utekal… Deti boli zamestnané v tvorivej dielni pri výrobe rôznych vianočných ozdôb netradičnými technikami.

A to všetko sa odohrávalo v romantickej vianočnej krajine, na ktorú premenila školskú jedáleň pani zástupkyňa Viera Belančinová s nezištnou pomocou Dominiky Laudovej, Júlie Karbulovej a mnohých ďalších šikovných rúk.

Veríme, že sa stretnutie naplnilo očakávania našich hostí. Ďakujeme všetkým, ktorí k tomu akokoľvek prispeli. Tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutia.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email