Súťaž prvej pomoci – 1. miesto

Publikované: 8. decembra 2022

Dňa 25. novembra 2022 sa uskutočnil jubilejný 10. ročník súťaže Prvá pomoc na SZŠ, ktorej sa zúčastnili aj  naši žiaci 9. ročníka – Adam Voloch, Ondrej Sloboník, Matúš a Samuel Matovci pod vedením Mgr. Dominiky Laudovej. Okrem našej školy sa súťaže zúčastnilo aj ďalších 8 tímov z Humenného, Vranova nad T. a blízkeho okolia. V úvode boli vedomosti našich žiakov preverené teoreticky formou testu. V ďalšej časti už žiaci museli prakticky predviesť svoje zručnosti na piatich stanovištiach.  Na figurantoch museli ukázať, ako by poskytli prvú pomoc pri bezvedomí, popálenine, zlomenine, krvácaní a šoku. Na každom stanovišti mohlo získať družstvo 5 bodov pričom sa hodnotil čas, zavolanie rýchlej zdravotnej služby, správnosť poskytnutej prvej pomoci a v neposlednom rade aj spolupráca v tíme.

Naši žiaci sa už druhýkrát umiestnili na 1. mieste, za čo im srdečne gratulujeme.

Mgr. Dominika Laudová

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email