Športové discipíny na Laboreckej škole

Publikované: 11. novembra 2022

Športové disciplíny na Laboreckej škole

V stredu 26.10.2022, našu školu navštívili detičky z MŠ Třebíčska.

U úvode sme našu návštevu patrične privítali, následne deťúrence zdolávali rôzne športové disciplíny, spolu ich bolo päť. Konkrétne streľba na bránu, futbal, hod basketbalovou loptou, cvičenie na motoriku a skákanie na švihadle.

V závere sme všetkým deťom rozdali sladkú odmenu.

Tešíme sa na ďalšie stretnutie.

Text a foto: Mgr. Júlia Karbulová

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email