Olympiáda v anglickom jazyku – školské kolo

Publikované: 30. novembra 2022

Dňa 24.11.2022 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Zúčastnilo sa na nej 23 žiakov v kategórii 1A (4.,5., 6., 7. roč.) a v kategórii 1B ( 8.,9.roč.). Prvá časť olympiády bola písomná – test zložený zo 4 častí (gramatika, slovná zásoba, čítanie s porozumením a počúvanie s porozumením), za ktorý mohli žiaci získať 40 bodov. Druhá časť bola ústna (role-play a picture story) a za ňu bolo možné získať plný počet bodov 30. Všetci žiaci sa popasovali s dosť náročným testom, ktorý je úrovňou podobný už tomu na okresnom kole, a preto chcem všetkých pochváliť, že sa toho nezľakli a bojovali do konca.

Zvlášť chcem poďakovať našim víťazom, pretože všetci boli zároveň aj úspešnými  riešiteľmi (hranica na postup do okresného kola je 42 bodov). Súťažiaci umiestnení v oboch kategóriách na 1. miestach postupujú do okresného kola, ktoré sa bude konať v januári.

Kategória 1A:

  1. miesto: Lívia Prigancová (7.B)
  2. miesto: Lívia Holováčová (6.A)
  3. miesto: Nina Dická (7.B)

Úspešní riešitelia: Adrián Pejko (7.A), Martin Andrejco (6.A)

 

Kategória 1B:

  1. miesto: Matúš Mato (9.A)
  2. miesto : Adam Voloch (9.A)
  3. miesto: Natália Balogová (9.A)

Úspešní riešitelia:  Lukáš Gunár (8.A), Klaudia Karabínová (9.A), Tomáš Chalachan (9.A)

 

Poradie žiakov (aj s čiastkovými bodmi za jednotlivé časti)  je uvedené aj na stránke Edupage.

Ešte raz srdečne blahoželáme a dúfame, že všetci budete aj naďalej usilovne zdokonaľovať svoje schopnosti a znalosti z anglického jazyka, ktorý určite počas svojho života využijete.

  

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email