Slovenská akadémia 2

Publikované: 13. februára 2023

Prvá aktivita z nášho akčného plánu zrealizovaná.

Ako sme ešte v decembri avizovali,

naša škola sa spomedzi piatich škôl na Slovensku zúčastnila Slovenskej akadémie s názvom „Demokratické a inkluzívne školské prostredie pre všetkých“.

V rámci tohto projektu budeme postupne do júna realizovať rôzne aktivity na podporu vzdelávania

pre všetkých žiakov bez rozdielu.

Projekt je financovaný z Nórskych grantov a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

#zslaborecka #inkluzia #slovenskaakademia

Foto a text: Mgr. Júlia Karbulová

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email