JAZYKOVÉ OKIENKO – školské vysielanie

Publikované: 13. februára 2023

Slovenský jazyk, ktorý používame v bežnej komunikácii, má asi 200 000 slov. Patrí medzi zložitejšie a ťažšie jazyky nielen pre cudzincov, ktorí túto reč študujú, ale medzery v nej máme aj my, Slováci.

Je na škodu, že v tomto ľubozvučnom jazyku sa dopúšťame množstva chýb nielen z nepozornosti, ale aj z nevedomosti. Preto sme sa v našej škole rozhodli aktívne rozvíjať jazykové povedomie u našich žiakov formou JAZYKOVÉHO OKIENKA, ktoré vysielame prostredníctvom školského rozhlasu raz mesačne.

Žiačky 6.A triedy, Ela Motiľová Zuzana Biľová, na rôznych príkladoch vysvetľujú žiakom najčastejšie chybné javy, ktorých sa dopúšťame v materinskom jazyku. Obe žiačky sa svojej úlohy zhostili na výbornú a veríme, že vysielanie je pre našich žiakov prínosom           vo výučbe slovenského jazyka.

D. Cmarová

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email