Slávnostné ocenenie žiakov základných a umeleckých škôl

Publikované: 22. júna 2022

Slávnostné ocenenie žiakov primátorom mesta Humenné, v zastúpení Ing. Odnrejom Babjarčíkov, sa konalo 14. júna v obradnej sieni kaštieľa. Ocenené boli aj naše žiačky Natália Balogová 8.A pod vedením Mgr. Dominiky Laudovej a Zuzana Biľová 5.A pod vedením PaedDr. Alexandra Fecuru . Ide o morálne ocenenie, ktorého cieľom je motivovať žiakov ku vynikajúcim výkonom, rozvoja talentu a osobnostných kvalít.

Srdečne blahoželáme!

Mgr. Dominika Laudová

Zdroj: mesto Humenné

 

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email