Poslední predškoláci na návšteve

Publikované: 16. marca 2022

Dnes ukončili návštevy detí z materských škôl v našej škole chlapci a dievčatá z Materskej školy Ul. dargovských hrdinov 18. Podobne ako ich rovesníci z MŠ Třebíčska 13, SMŠ AURA a SMŠ Duchnovičova 26 poobdivovali našu jarnú výzdobu, zahrali sa so zvieratkami, zasúťažili si i prejavili svoju znalosť v písaní iniciálok svojho mena do cukru. Na záver po neodmysliteľnej spoločnej fotografii si prevzali pozvánky na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční v pondelok 21.3. o 15:00 h. Všetci sa tešíme na spoločné stretnutie.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email