Deň otvorených dverí

Termín:  

  1. 3. 2023 o 15:15 h

 

Miesto: 

Základná škola Laborecká 66 Humenné 

 

Pozývame deti – predškolákov a ich rodičov na náš Deň otvorených dverí. Chceme Vám ukázať našu školu, umožniť Vám spoznať našich učiteľov a ponúknuť Vám skvelé miesto na výchovu a vzdelávanie Vášho dieťaťa počas najbližších deviatich rokov… 

 

Program: 

Zábavná chémia 

Užite si jednoduché ale zábavné chemické pokusy iba s tým, čo už dávno máte doma. Nafúknime si balónik bez použitia úst, vyrobme si vlastného hada a zubnú pastu pre slony.  

Výtvarná dielňa 

Sova je spájaná s múdrosťou, má dar predvídať a stelesňuje aj duchovnú múdrosť. Vlastnosti, ktoré sú spájané so vzdelaním a učením. Vytvoríme si spolu malú sovičku, ktorá odzrkadľuje túžbu po vzdelaní a získavaní duchovných hodnôt. 

Digitálny svet počítačov 

Zahráme sa s novými notebookmi v našej modernej učebni informatiky. Zábavnou formou si urobíme malú prechádzku digitálnym svetom. Získavame prvé skúsenosti s autokorektívnymi pomôckami. 

Múdra pani Montessori 

Cieľom aktivít je zlepšiť jemnú motoriku a rozvíjať matematickú predstavivosť. Štipcovaním a spájaním písmen podporíme u detí záujem o nové poznatky. 

Tvorivo v školskom klube detí 

Školský klub detí v našej škole sa vo svojich aktivitách viac zameriava na rozvoj pohybových schopností detí. Takéto zameranie pomáha deťom odreagovať sa a odstrániť únavu z vyučovania. A že sa dajú takéto pohybové aktivity realizovať vo výchovnovzdelávacej činnosti, sa presvedčíte sami. 

Dobroty od našich kuchárok 

Naša moderná, priestranná a krásna školská jedáleň zabezpečuje stravovanie detí na vysokej kvalitatívnej úrovni. V prípade potreby ponúka aj diétne stravovanie. Ochutnáte a spoznáte umenie našich kuchárok. 

Hokejbal – náš šport č. 1 

V našom meste sa hokejbal rozvíja veľmi krátko. Od začiatku je však pri tom naša škola. Sídli tu Hokejbalový klub Levíčatá, ktorý trénuje na našom modernom hokejbalovom ihrisku. Vaše deti si ho zamilujú. 

 

A na záver na rozlúčku darček pre Vaše dieťa 🙂