Návšteva z Duchnovičovej

Publikované: 14. marca 2022

Pondelkové dopoludnie sa vestibul našej školy naplnil džavotom detí zo Súkromnej materskej školy Duchnovičova 26 Humenné. Deti 3. a 4. triedy sa zapojili do zábavných súťaží, v ktorých preukázali svoju šikovnosť ale aj vedomosti. „Vybodkovali“ si svoju lienku a pozreli jarnú výzdobu našej školy. Na záver ich pán riaditeľ obdaroval záložkami do kníh, ktoré pri príležitosti Mesiaca knihy vyrobili šikovné ruky žiakov z Laboreckej. Tešíme sa na skoré stretnutie s deťmi na športovom dopoludní.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email