Oslava jesene života

Publikované: 18. októbra 2023

Mesiac október je tradične mesiacom oslavy jesene života a pripomienkou úcty k všetkým starším ľuďom.
🍁🍂👵👴
V tomto školskom roku naši žiaci pod vedením šikovných učiteliek, navštívili Denné centrum na Laboreckej ulici
č. 26 a  Denné centrum na Duchnovičovej ulici č. 28. 🫶
Uctili si starkých básničkou, pesničkou i tancom, za ktoré boli odmenené veľkým potleskom a sladkým potešením. 😍🥳🤗
Sme veľmi radi, že sme spoločne prispeli k vytvoreniu peknej sviatočnej atmosféry a mohli tak vyjadriť úctu a vďaku našim starým rodičom. 🤩👌„Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok.
Človek je krásny podľa múdrosti, čo sa mu zračí v oku, podľa slov, podľa vrások a bielych vlasov.
Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia  majú radi, hovorí jedna ľudová múdrosť.“😇🙏
Ďakujeme!
#zslaborecka #oktober #ucta #mesiacuctykstarsim
Foto a text: Mgr. Júlia Karbulová
    
Facebook
Twitter
WhatsApp
Email