Deviataci na GARDEN PARTY

Publikované: 21. októbra 2023

Deviataci na GARDEN PARTY
Dňa 19.10.2023 sa žiaci 9.A triedy zo ZŠ Laborecká zúčastnili DOD na Hotelovej akadémii v Humennom pod názvom GARDEN PARTY.
Žiakov čakala prezentácia študijného odboru a veľa zaujímavých aktivít a súťaží.
Študenti Hotelovej akadémie boli milí a snažili sa odprezentovať všetky výrobky, ktoré boli ukážkové.
Foto a text: Mgr. Viera Belančinová
Facebook
Twitter
WhatsApp
Email