Námornícka imatrikulácia

Publikované: 8. decembra 2022

Prváci svoj veľký deň neprežívajú len začiatkom septembra, ale rovnako slávnostný a významný je pre nich aj akt prijatia za „veľkých“ žiakov, čiže imatrikulácia.

Práve dnešný deň sa na našej škole niesol v znamení „imatrikulácie prvákov“.

Na začiatku tohto slávnostného aktu nám program spestrili malí námorníci svojim spevom a tancom. Po krásnom vstupe sa všetkým zúčastneným prihovorila pani triedna učiteľka Mgr. J. Sotáková. Aby boli prváci pasovaní do cechu žiakov museli splniť sedem úloh. Testovali sme ich tanečné a spevácke zručnosti, ale aj šikovnosť a múdrosť.

Za pomoci našej pani vychovávateľky

Mgr. A. Hirkovej a pani asistentky A. Volochovej, prváci zložili slávnostný sľub, po ktorom odovzdal pán riaditeľ PaedDr. A. Fecura každému prvákovi dekrét a malú pozornosť.

Keďže námorníci všetky úlohy splnili, boli odmenení aj malým odznakom, ktorý im odovzdala pani zástupkyňa Mgr. V. Belančinová.

Všetkým prvákom želáme veľa zdravia, úsmevov a úspechov v škole!

 

#zslaborecka #imatrikulaciaprvakov #namornici

 

Foto a text: Mgr. Júlia Karbulová

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email