Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku

Publikované: 23. januára 2023

Dňa 19.1.2023 sa dvaja naši žiaci zúčastnili Okresného kola Olympiády v ANJ, ktoré sa konalo v CVČ v Humennom. Lívia Prigancová (7.B) súťažila v kategórii  1A a Matúš Mato  (9.A) v kategórii 1B. V konkurencii  11 základných škôl z okresu Humenné a Medzilaborce to vôbec nemali ľahké.  Ráno museli zvládnuť  náročný písomný test v anglickom jazyku, ktorý sa skladal z počúvania, čítania a gramatickej časti , a po dlhej prestávke v popoludňajších hodinách zažívali  stres pri čakaní na svoje poradové číslo na ústnu časť. Táto časť sa skladala z príbehu,  ktorý museli za 2 minúty vymyslieť a povedať v angličtine a z rolovej hry, kde mali dokázať svoju schopnosť komunikovať v anglickom jazyku a rýchlo reagovať a odpovedať na komisiou kladené otázky. Matúš je úspešným riešiteľom, a aj keď Lívii chýbal len 1 bod k úspešnému riešiteľovi, obaja zvládli túto náročnú súťaž a tento dlhý deň fantasticky.  Myslím, že v budúcnosti a aj na ďalších súťažiach budú čerpať aj z tejto skúsenosti. Dôležité je nevzdávať sa, bojovať,  zúčastniť sa a nie je podstatné vždy vyhrať.

Srdečne blahoželáme a obidvom prajeme veľa ďalších úspechov!

Na olympiádu žiakov pripravovala Mgr. Daniela Karpáčová.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email