Máme prvé miesto!

Publikované: 16. mája 2022

Už viac ako 50 rokov pripravuje Slovenský inštitút mládeže IUVENTA predmetové olympiády. Tieto súťaže patria k najprestížnejším medzi žiakmi základných a stredných škôl. Biologická olympiáda má viacero kategórií, v ktorých súťažiaci riešia laboratórne úlohy, tvoria projekty alebo sa zamerajú na konkrétne odbornosti zoológia, geológia a botanika. V neposlednom rade súťaži predchádza aj práca v teréne. Naša žiačka Natália Balogová sa pod vedením učiteľky Mgr. Dominiky Laudovej, od septembra pripravovala na Biologickú olympiádu v kategórií E odbornosť botanika. Pozorovanie 50 druhov rastlín vybraného biotopu, práca v teréne, tvorba herbára a iné zručnosti viedli k veľkému úspechu, keď sa Natália stala víťazkou okresného kola! Srdečne Natálii i jej pani učiteľke blahoželáme a prajeme veľa úspechov k ďalšej reprezentácií našej školy, mesta a okresu v Prešove na krajskom kole. V utorok 17. mája držte palce!

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email