Kombinovaná technika v 8.A,B

Publikované: 22. novembra 2023

Kombinovaná technika v 8.A,B
Hodiny výtvarnej výchovy na našej škole nie sú len maľovanie a strihanie,
ale aj využívanie rôzneho materiálu, aby sa dostavil výsledok.
Na dnešnej hodine výtvarnej výchovy sa recyklovalo. ♻️🌍
Žiaci využili zvyšky plávajúcej podlahy na umelecké diela a to takým spôsobom,
že sa zahrali na umelcov kombinovanej výtvarnej techniky – preškrabávanie spojené s grafickou tlačou. 😏💪
Šikovné ruky žiakov 8.A,B to dokázali a môžeme vidieť zaujímavé práce.
#zslaborecka #vytvarnavychova #zem
Facebook
Twitter
WhatsApp
Email