Európsky týždeň jazykov

Publikované: 29. septembra 2022

Tento týždeň si v celej Európe pripomíname Európsky týždeň jazykov. Cieľom tohto týždňa je podnietiť 800 miliónov Európanov zo všetkých členských štátov Rady Európy, aby sa bez ohľadu na vek, v školách aj mimo nich, učili viac jazykov. S presvedčením, že jazyková rozmanitosť je nástrojom na dosiahnutie väčšieho porozumenia a kľúčovým prvkom bohatého kultúrneho dedičstva nášho kontinentu, Rada Európy podporuje zvyšovanie povedomia o všetkých jazykoch. Je treba vyzdvihnúť ich spoločné znaky, rozdiely a niektoré  ich osobitosti.

Európsky deň jazykov si školy v členských krajinách každoročne pripomínajú prostredníctvom rôznorodých aktivít (napr. súťaží, kvízov, školských rozhlasových vysielaní).

Na našej škole sa vyučujú 3 cudzie jazyky – anglický jazyk, ruský a nemecký jazyk. Pri príležitosti tohto dňa sme pripravili rozhlasové vysielanie, kde sa žiaci predstavili v troch cudzích jazykoch a oboznámili nás aj o význame tohto dňa. Celý týždeň žiaci 7., 8. a 9.ročníka prezentovali svoje práce a projekty na tému The Countries. Každý žiak v anglickom jazyku porozprával o jazykoch, kultúre, tradíciách, jedle a osobnostiach niektorej krajiny. Starší žiaci (z 9.A, 8.A a 7.B) odprezentovali svoje projekty aj žiakom 5. a 6.ročníka, ktorí sa tak dozvedeli niečo zaujímavé a nové o krajinách z celého sveta. Vyskúšali sme si aj výslovnosť jazykolamov  niektorých cudzích jazykov a iné aktivity online formou. Na hodinách RUJ žiaci prepojili výtvarné umenie s poznatkami o rôznych krajinách a vytvorili pekné dielo vo forme autobusu s kuframi a vlajkami, ktoré môžete obdivovať vo vestibule, ako aj projekty našich šikovných žiakov.

Ďakujem všetkým žiakom, ktorí sa zapojili do týchto aktivít a ktorí si uvedomujú význam učenia sa cudzích jazykov pre ich budúci život.

Akceptujme a rešpektujme, že sme všetci odlišní.

 

Mgr. D. Karpáčová

       

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email