Svetový deň mlieka v školách

Publikované: 26. septembra 2022

Svetový deň mlieka nám pripomína význam konzumácie mlieka a mliečnych výrobkov ako dôležitej zložky našej výživy. Prostredníctvom rozhovorov, výtvarnými prácami i zábavný dopoludním, ktoré sme zavŕšili súťažami i ochutnávkami rôznych mliečnych výrobkov, tento významný deň pripomenuli aj naši žiaci na prvom stupni.
Mňam, to bola dobrota!

Foto a text: Mgr. Júlia Karbulová

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email