Behali sme, čo nám pľúca stačili!

Publikované: 8. novembra 2023

Behali sme, čo nám pľúca stačili!
🏃🏃🏃
5. november je spojený so Svetovým dňom behu.
Ide o charitatívnu akciu na podporu boja proti chudobe vo svete.
Do tejto akcie sme sa zapojili na prvom stupni a výrazným dupotom upovedomili o tomto dni aj druhý stupeň. 🫣😉
Žiaci počas dňa písali behacie diktáty, robili behacie matematické rozcvičky a na záver prebehli všetkými poschodiami školy. 💪👌
Občerstvili sa nápojom a stihli si aj doplniť energiu hroznovým cukrom. 🍶🍬
Bola to zábava! 🤩🤪
#zslaborecka #denbehu #neodpadni #kondickatop👌
Foto: učitelia prvého stupňa
Text: Mgr. Mária Drančáková
Facebook
Twitter
WhatsApp
Email