Átrium v novom šate

Publikované: 2. novembra 2023

Átrium v novom šate
Skrášľovanie prostredia našej školy patrí medzi priority v environmentálnej výchove. 👌💪
Vďaka finančnej podpore Komunitnej nadácie mesta Humenné pre zrealizovanie projektu
„Vniesť krásu prírody deťom do školy“ sa nám podarilo priniesť do areálu školy kúsok živej prírody. 🙏🙏
Cieľom tohto projektu bolo prispieť k rozvoju osobnosti žiakov, spríjemniť im prostredie, v ktorom sa budú cítiť príjemne nielen počas relaxu, ale aj počas vyučovacieho procesu.
Finálny výsledok poteší žiakov I. stupňa, ktorí v rámci prírodovedy a prvouky budú môcť v malebnom prostredí spoznávať jednotlivé druhy rastlín, zeleniny či ovocia a zároveň prinesie aj výsledný efekt žiakom II. stupňa pri vyučovaní biológie a techniky, kde sa môžu sami realizovať pri pestovaní zeleniny a starostlivosti o okrasné stromčeky a tiež rozvíjať pozornosť, zručnosť a kreativitu v rámci výtvarnej výchovy.
Projekt nezabúda aj na deti z ŠKD, ktoré areál zelene využijú na popoludňajší oddych či kolektívne hry.
A čo zamestnanci školy? Tí  v rámci oddychu môžu tiež relaxovať v príjemnom prostredí.
Nemôžeme obísť ani školskú jedáleň, ktorá môže žiakom pripraviť skvelé jedlá a chutné šaláty vypestované v školskom skleníku.
Ciele, ktoré sme si stanovili v rámci projektu, boli splnené a všetkých nás hreje dobrý pocit z realizovaného projektu.
Týmto chceme poďakovať za finančnú podporu Komunitnej nadácii mesta Humenné, našim rodičom p. Ivanovi Volochovi, p.Ing. Martinovi Hatalovi, p. Tomášovi Hockovi a firmám ZASAZ a Mopostav, s.r.o., ktorí sa podieľali na realizácii projektu a podali nám pomocnú ruku. 🙏😇
ĎAKUJEME!
#zslaborecka #projekt #humenne
Foto, text a zodpovedná osoba za projekt:
Mgr. Viera Belančinová
Facebook
Twitter
WhatsApp
Email