Talentovaná výtvarníčka

Publikované: 17. apríla 2023

Vihorlatská hvezdáreň v Humennom organizuje už dlhoročne výtvarnú súťaž Vesmír očami detí. Každoročne sa na nej so svojimi prácami zúčastňujú aj žiaci našej školy. V okresnom kole tohtoročnej súťaže získala výrazný úspech žiačka 7.B Radoslava Liščinská pod vedením Mgr. Viery Belančinovej. Jej výtvarná práca s názvom Vesmír očami detí zaujala porotu. Radka bola ocenená diplomom a naviac postúpila do celoslovenského kola súťaže.

Našej mladej talentovanej výtvarníčka Radke Liščinskej srdečne blahoželáme a prajeme úspech aj v celoslovenskom kole.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email