Deň Zeme

Publikované: 29. apríla 2023

Pre našu Zem

 

 „Teraz, keď sme sa naučili lietať ako vtáky a potápať sa ako ryby, ostáva už len jediné. Naučiť sa žiť na Zemi ako ľudia.“

George Bernard Shaw

Deň Zeme si pripomíname 22. apríla. Tento sviatok je ovplyvnený pôvodnými dňami Zeme, ktoré sa konali pri oslavách jarnej rovnodennosti. 21. marca oslavovali naši predkovia príchod jari. V súčasnej dobe ide skôr o ekologicky motivovaný sviatok, ktorý upozorňuje  ľudí na to, aké môže mať katastrofálne dopady ničenie životného prostredia a zároveň rozvíja diskusiu o možných riešeniach.

Žiaci našej školy aj tento rok chceli ukázať, že nebudú nečinne stáť a chcú pomôcť našej krásnej a farebnej – matke Zem.

Aká je naša Zem? Ako dlho sa rozkladá jablko alebo plastová fľaša v prírode? Čo do prírody nepatrí? Na takéto otázky už naši najmenší žiaci vedia dávno odpovedať, pretože spolu so svojimi pani učiteľkami I. stupňa si prakticky overili svoje vedomosti a za odmenu si vyrobili krásne čelenky.

Žiaci II. stupňa sa počas celého týždňa venovali ekoaktivitám. Žiaci ôsmeho ročníka sa v digitálnom pracovnom liste dozvedeli, že obal z liekov nepatrí do plastu, mastná krabica z pizze tiež nepatrí do papiera, ale papierový obal z vajíčok môžu hodiť do bioodpadu. A aby sa teória stala realitou, žiaci našej školy si vysúkali rukávy a pustili sa s elánom do práce. 15 vriec, 1 stolička, 1 ventilátor a dáždnik pri rieke Laborec hovoria za všetko.

Na hodinách matematiky si žiaci 5. ročníka vyskúšali váhu na zber papiera a svoje merania potom využili v zaujímavých slovných úlohách. Hodiny slovenského jazyka a literatúry boli venované básni ku Dňu Zeme. Naši chemici sa zamerali na rôzne druhy plastov a vyrobili si aj alternatívny bioplast zo škrobu a octu. Na hodinách anglického jazyka žiaci druhé stupňa sledovali poučný film Plastic wave, ktorý poukazoval na jeden z najdôležitejších ekologických problém na Zemi, a to plasty v mori a zároveň v rámci hodín geografie si žiaci šiesteho ročníka nazbierali biomateriál na svoje ekoprojekty.

Posledný deň v týždni sme zavŕšili veľkolepo. Najstarší žiaci sledovali film o znečisťovaní Zeme a následne diskutovali o prípadných následkoch, ktoré Zemi hrozia. Umelecky nadaní žiaci pod vedením pani učiteľky Belančinovej, Laudovej a pána asistenta Pekalu na našej chodbe kreslili, maľovali a lepili na svoje postery nádherné umelecké diela venované našej Zemi. Tieto diela s hrdosťou vystavili pred školu, aby každý videl aká krásna, farebná a čistá môže byť naša matka Zem.

Mgr. Dominika Laudová

 

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email