Svet okolo nás: Tanzánia – divoké srdce Afriky

Publikované: 26. októbra 2023

Svet okolo nás. Tanzánia – divoké srdce Afriky 🦏🦒🦓

Aj v tomto školskom roku sa naši žiaci zúčastnili vzdelávacieho cyklu „Svet okolo nás“,
ktorý im umožnil nahliadnúť do rôznych kútov Tanzánie.
Vďaka dokumentárnemu filmu a komentárom od samotných cestovateľov
sa žiaci dozvedeli mnoho informácií o histórii, geografii, obyvateľstve a ich kultúre, zvykoch či stravovaní.
Mali možnosť vidieť, ako prebieha bežný deň v škole v Tanzánii a porovnať ho s tým našim.
Žiaci odchádzali s množstvom nových vedomostí a plní dojmov. 🤩🤩
#zslaborecka #tanzania #afrika #vazsicomas
Foto a text: Mgr. Lenka Savková-Andrášiová
Facebook
Twitter
WhatsApp
Email