Medzinárodný deň stromov

Publikované: 26. októbra 2023

V ŠKD sme si pripomenuli v piatok
t.j. 20.10. 2023 medzinárodný deň stromov. 🌳🌲
Porozprávali sme si, aké sú pre náš život stromy dôležité, ako filtrujú vzduch, ochladzujú prostredie, dávajú plody a veľa iného. Žiakov to zaujalo, dozvedeli sa veľa nového. 🤩🤩
Neskôr sme si spoločne vymaľovali
stromčeky a v závere sme si ešte vyobjímali naše krásne a vzácne stromy.🤍 🤗🙏
Stromy majú veľký význam pre život, sú pre nás všetkých vzácnym darom prírody, ktorý si musíme vážiť a ochraňovať, aby sa zachoval pre ďalšie generácie. ✌️😉
#zslaborecka #stromy #kyslik #vazsicomas
Foto a text: Mgr. Júlia Karbulová
  
Facebook
Twitter
WhatsApp
Email