Spolu múdrejší 2

Publikované: 23. januára 2022

Na začiatku nového školského roka sa naša škola zapojila do projektu Spolu múdrejší 2. Hľadali sme spôsob, ako pomôcť žiakom zvládnuť učivo po dištančnom vzdelávaní. Pomoc prišla z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a naša škola bola zaradená do rozvojového projektu Spolu múdrejší. Pedagógovia boli radi, že môžu vytvoriť našim žiakom podmienky na zlepšenie ich vedomosti a zručnosti na hodinách mimo vyučovania. Projekt sa realizoval v priebehu októbra až decembra 2021.

Bolo vytvorených 6 skupín po 3 – 5 žiakoch. Doučovanie prebiehalo podľa stanoveného rozvrhu v popoludňajších hodinách. Doučujúci mali vyčlenené na doučovanie 4 hodiny týždenne a 2 vyučovacie hodiny na prípravu.      V čase dištančného doučovania bolo niektorým žiakom umožnené absolvovať doučovanie prezenčnou formou.

Na záver treba zdôrazniť, že rozvojový projekt bol tak úspešný, že sa uchádzame o podporu v pokračovaní projektu pod názvom Spolu múdrejší 3.

        

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email