Nový školský rok otvorený

Publikované: 4. septembra 2023

Nový školský rok otvorený

Po dvoch mesiacoch prázdnin sa opäť vrátili do školy i žiaci našej školy. Oddýchnutí, bohatší o nové zážitky, priateľstvá, skúsenosti, možno lásky… Prázdniny ubehli veľmi rýchlo, ako skonštatoval riaditeľ školy Alexander Fecura, ktorý privítal všetkých prítomných. Žiakov, pedagógov, rodičov a všetkých prítomných. Pán riaditeľ privítal a predstavil prítomným nových členov pedagogického zboru: učiteľky PhDr. Janu Jaďuďovú (ANJ), Mgr. Martinu Turcovskú, Mgr. Luciu Holováčovú (NEJ), školského digitálneho koordinátora Mgr. Pavla Drančáka, pedagogických asistentov Mgr. Veroniku Harakaľovú a Mgr. Jaroslava Vasiľa. Svojou prítomnosťou nás poctila zástupkyňa zriaďovateľa a členka Rady školy Mgr. Ľudmila Kapráľová.

Zvlášť srdečne sme všetci medzi nami privítali nových žiakov školy – našich prváčikov. Pre nich mal tento deň zvláštny význam, určite si všetci z nich budú dlho pamätať prvý deň v škole. Po slávnostnom otvorení si prvýkrát zasadli do svojich školských lavíc. Krásne vyzdobená trieda umocňovala jedinečnosť tejto chvíle. Deti i rodičia sa potešili darčekom primátora mesta, ktoré spolu so šlabikármi zdobili školské lavice. Po príhovoroch pána riaditeľa a pani Kapráľovej už nasledovalo oboznamovanie sa so školskými pomôckami zabezpečenými školou, zoznámenie sa s pani triednou učiteľkou, vychovávateľkou i pedagogickou asistentkou. Zlatým klincom bolo pochutnanie si na sladkej dobrote v našej priestrannej a farebnej školskej jedálni.

Prajeme žiakom, rodičom a pedagógom úspešný nový školský rok.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email