Slávik Slovenska – okresné kolo

Publikované: 2. mája 2024

Slávik Slovenska – okresné kolo

 

V prvý májový pracovný deň sa v Centre voľného času uskutočnilo okresné kolo súťaže v speve slovenských ľudových piesní Slávik Slovenska. Nad súťažou má už od jej vzniku patronát národný umelec Peter Dvorský. Našim žiakom sa zvyklo v tejto súťaži dariť, veď máme aj dve víťazky celoslovenských kôl – Ľubicu Moriakovú a Vandu Marinčákovú. Tentokrát nás reprezentovala siedmačka Zuzana Biľová, ktorá sa súťaže zúčastňuje od prvého ročníka. Premiéru si odkrútili druháčka Sofia Čurillová a piatak Filip Bielavský. Konkurencia bola veľká no naši sa nestratili. Zuzka Biľová obsadila v tretej kategórii skvelé druhé miesto. Sofia Čurillová v 1. kategórii a Filip Bielavský v 2. kategórii získali za svoj výkon čestné uznanie.
Ďakujeme žiakom za reprezentáciu školy, srdečne blahoželáme a prajeme im do ďalšieho spievania veľa úspechov.
 
Facebook
Twitter
WhatsApp
Email