Kam po skončení základnej školy?

Publikované: 29. novembra 2023

Kam po skončení základnej školy?

 

🤷🏼‍♀️🤔
23.11.2023 sa naši deviataci zúčastnili s výchovnou poradkyňou na veľmi zaujímavom podujatí, ktoré organizoval Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné v spolupráci s mestom Humenné pod názvom „Chceš študovať pre TRH PRÁCE alebo pre ÚRAD PRÁCE“ pod vedením  Mgr. Jany Taňkošovej, odbornej poradkyne.
Program podujatia bol bohatý, zameraný na TRH PRÁCE DNES A V BUDÚCNOSTI, kde sa deviataci oboznámili s trhom práce, ktorý by mal byť dôležitým aspektom pri výbere ich budúceho povolania. Záver podujatia prebiehal zábavnou formou pod názvom INKOGNITO.  Deviataci pri hádaní troch povolaní sa mohli zoznámiť s najviac žiadanými profesiami dneška. Okrem tejto úlohy museli odhaliť aj tajného hosťa.
Šikovnosť našich deviatakov v súťažnom kole bola ocenená drobnými odmenami. 👍🤩
#zslaborecka #trhprace #deviataci
Facebook
Twitter
WhatsApp
Email