Jazykové okienko

Publikované: 18. marca 2024

Jazykové okienko

Slovenčina je ľubozvučným a živým jazykom, ktorý sa rokmi mení a vyvíja. Najlepšie to vidíme na úrovni slovnej zásoby, ktorá je z roka na rok bohatšia. 🤩🤩
Aby sme nezaostali za jej vývinom, rozhodli sme sa aktívne rozvíjať jazykové povedomie žiakov našej školy formou JAZYKOVÉHO  OKIENKA, ktoré vysielame raz mesačne. 👌🙂
Ela Motiľová, žiačka siedmeho ročníka, sa úlohy moderátorky zhostila na výbornú a veríme, že toto vysielanie pomáha dopĺňať jazykové vedomosti u našich žiakov. 🙏
#zslaborecka #druhystupen #jazykoveokienko #slovenskyjazyk #moderatorka #slovnazasoba #spolupraca #humenne #zakladnaskola
Facebook
Twitter
WhatsApp
Email