Druhý deň kritického myslenia

Publikované: 21. februára 2024

Druhý deň kritického myslenia na ZŠ Laborecká

v Humennom!

 👌👌

20. február sa na našej škole niesol v duchu v poradí už druhého Dňa kritického myslenia. 🙂💪
Žiaci jednotlivých ročníkov druhého stupňa absolvovali svoje vyučovacie hodiny s lektorom pánom  Dávidom Králikom, ktorý pôsobí ako učiteľ na SZŠ Felix a tiež ako  mentor v Mentórii. 😉
Každý ročník sa venoval inej téme a inej aktivite, a tak si žiaci mohli vyskúšať hodinu slovenčiny v Escape Room, čítanie s porozumením prostredníctvom metódy rozhodovania sa, aktivitu s kartami, aktivitu STROM alebo skupinovú prácu na tému konšpiračné teórie. 🤩✌️
Všetky  úlohy viedli žiakov k aktívnemu počúvaniu, čítaniu s porozumením,  zodpovednému rozhodovaniu sa, argumentácii, tímovej spolupráci a k rozvoju prezentačných zručností a dali dobré základy pre budúce aktivity a činnosti, ktoré budú žiaci spolu so svojimi učiteľmi riešiť na  vyučovacích hodinách i mimo nich. 😇🙏
#zslaborecka #skolskyparlament #projekt #kritickemyslenie #spolupraca #vdacnost #skolahrou #ucimeinak #kralik #dakujeme
              
Facebook
Twitter
WhatsApp
Email