Deň vody 2024

Publikované: 22. marca 2024

Deň vody 2024

Bez vody nie je život

História Svetového dňa vody siaha do roku 1992, kedy konferencia OSN o životnom prostredí a rozvoji odporučila oslavovať deň vody na medzinárodnej úrovni. Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov reagovalo vymenovaním 22. marca 1993 za prvý Svetový deň vody od tej doby sa koná každoročne

Keďže bez tejto drahocennej tekutiny by nebol život možný, snažíme sa na to upozorňovať vždy, keď sa vyskytne príležitosť.

Žiaci II. stupňa si tento deň pripomenuli rôznymi aktivitami. Deviataci si vyskúšali rôzne chemické pokusy a vytvorili si nástenku, kde každá kvapka vody znamená pre nás veľa. Naši najmenší piataci sa venovali významu vody pre život. Žiaci ôsmeho ročníka sa zamerali na výtvarné spracovanie pre nás tak bežnej, ale predsa vzácnej tekutiny – vody. Vedeli ste, že deti v Afrike dennodenne prejdú niekoľko kilometrov, aby si zadovážili zopár litrov vody na prežitie? Vodu v ich domácnosti zabezpečujú najmä ženy a dievčatá. Prichádzajú tak nie len o zdravie,  ale z tohto dôvodu nemôžu chodiť do školy a zúčastňovať sa tak rôznych aktivít, ktorými by sa mohli vzdelávať a ďalej rozvíjať.

Vážme si vodu, ktorú máme. Dáva nám život, ktorý je podmienený prítomnosťou tejto vzácnej tekutiny – vody. Bez vody hynú zvieratá a ľudia, bez vody sa krajina mení na vyprahnuté púšte. Preto ak urobíme zopár krokov ku kohútiku v kuchyni alebo kúpeľni, spomeňme si na tých, pre ktorých nie je voda samozrejmosťou.

Ku aktivitám Svetového dňa vody sa môže zapojiť každý jednotlivec, a to nielen 22. marca. Šetriť vodou môžeme pri každodenných rutinných činnostiach, napríklad tým, že skrátime čas sprchovania sa, nebudeme si umývať zuby pod stále tečúcou vodou, či tak, že si do pohára napustíme presne toľko vody, koľko vypijeme. Preto buďme zmenou my všetci, povzbudzujme ľudí ku zmene každodenných návykov a ku šetrnejšiemu zaobchádzaniu s vodou.

Laudová

 

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email