Deň úsmevu

Publikované: 18. októbra 2022

,Úsmev, nie je žiadna šifra, je to malá výhra líc.“

Už v pesničke od Modusu sa spieva o jednoduchosti úsmevu, ale aj o jeho veľkom účinku na ľudský organizmus. A preto sa žiaci 2.A.pri príležitosti Medzinárodného dňa úsmevu, rozhodli spríjemniť pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom našej školy začiatok týždňa malou maškrtou a chceli zato iba jeden veľký úsmev.

#zslaborecka #usmev #medzinarodnydenusmevu

Foto a text: Mgr. Darina Horvátová

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email